| Start | Strategi | Teknik | Kommunikation | Kontakt |

Informationsteknik, webbutveckling och automatisering av Excel

Kampe.com har ett nätverk med expertis som behärskar alla områden som är nödvändiga för att utforma, ta fram och integrera internetlösningar, nättjänster, mobila lösningar samt automatisering av Excel och Office med VBA-makron. Från webbplats till mobila tjänster via integration med bakomliggande system.

Vi använder underleverantörer och outsourcing för att vara säkra på att leverera rätt kvalitet och kostnadseffektiva lösningar.

Affärslösningar med Excel VBA-makron och -program

Kampe.com är specialister på utveckling av affärslösningar. Vi automatiserar Excel med hjälp av makron i Visual Basic for Applications (VBA) för att koppla samman Excel med annan Office-mjukvara samt hämta data från databaser eller webbtjänster. Läs mer om våra konsulttjänster kring automatisering med VBA i Excel och utvecklartjänster för Excel VBA-makron.

Internetlösningar

Vi hjälper dig i valet av standardiserad internetteknik som gör ditt nuvarande företag effektivare och redo att möta framtida krav.

Innehållshantering (Drupal, Wordpress, Blogspot)

Kampe.com tillhandahåller expertkunskap på det öppna innehållshanteringssystemet Drupal, Wordpress, Blogger som publiceringssystem (content management system, CMS).

Annonsering, sökordsoptimering, sökmotoroptimering och webbstatistik

Som sökmotorkonsult hjälper vi dig med marknadsföringen på Internet genom att optimera din webbplats. Med sökordsoptimering eller sökmotoroptimering (search engine optimization, SEO) kan din webbsida hamna högre upp i Google och andra sökmotorer. Vi kan rapportera hur du själv kan förbättra dina resultat och även utföra arbetet. Effektiv statistik över besökarna på din webbplats via exempelvis Google Analytics ger dig bra möjligheter att förstå dina kunders behov och förändra dina webbsidor enligt det. Med bra underlag är det enklare att välja marknadsföringssätt.

Mobila lösningar, mobil teknik och mobila affärer

Vi har specialistkunskap och kan ge mycket initierat beslutsstöd vid val av mobila teknikplattformar, mobil säkerhet och mobil programmering.

Upptäck de affärsmässiga möjligheterna med mobila tekniker som sms, mobil webb och positionering. Använd vår erfarenhet för att utforma er tjänst och välja teknik och plattform (GSM/GPRS/EDGE/3G/4G/5G/LTE, SMS/MMS, WLAN/WiFi, NFC, Bluetooth, IR).

För mer information eller för att diskutera ett projekt, kontakta gärna oss [Go]