| Start | Strategi | Teknik | Kommunikation | Kontakt |

Flerspråkig kommunikation, teknisk- och affärsöversättning, frilans och kurser

Kampe.com tillhandahåller initierat material och innehåll samt dokumentation om nätet, mobila lösningar och mobila affärer, samt ekonomi, språk och vetenskap. Vi genomför intervjuer och analyserar relevanta fakta ur affärs-, politiskt, ekonomiskt, vetenskapligt, konst-, eller språkperspektiv.

Vi förklarar de använda teknikerna på ett enkelt sätt. Vi beskriver användarfall, beskriver lyckade lösningar och kunskaperna bakom, komplett med foton och illustrationer.

Research, artiklar, foto, text och illustrationer

En djup teknisk kunskap blandat med ett affärskunnande hjälper till att lyfta fram nyckelbudskapen. Vi kan arbeta som frilansskribent, ta fram artiklar och reportage, fotografera samt göra vektoriserade illustrationer och pixelgrafik. Allt från debattartiklar, detaljerade reportage till pressmeddelanden och produktbeskrivningar.

Material har publicerats på svenska och engelska i tidskrifter och på webbplatser som Datormagazin, Industry Standard, Ny Teknik, Mobil, Mobil:Business, MobilMagazine, Allt om Handdatorer och Smartphones och Datateknik 3.0 samt på utvecklarwebbplatser och internt på företag.

Teknisk dokumentation och skräddarsydda kurser och utbildningar

Vi kan dokumentera dina produkter, din mjukvara eller dina tjänster i manualer, gränssnittsbeskrivningar (API), produktblad eller annat marknadsföringsmaterial.

Genom att låta oss skräddarsy dina företagskurser och -utbildningar kan vi även hjälpa till för att sprida kunskap om dina produkter på ett mer handfast sätt, men även vid försäljning, som presales eller support eller vid marknadsföring. Kurserna kan ges på engelska eller svenska.

Översättning från engelska, franska, spanska, tyska och grekiska till svenska

Vårt textmaterial kan fås på svenska och engelska. Vi kan dessutom översätta generella och specifika texter från engelska till svenska, franska till svenska, spanska till svenska, tyska till svenska och grekiska till svenska. Vi översätter också till nämnda språk.

För tillfället tar vi fram material för bland annat följande medier och företag:

Excelkurs Direkt (www.excelkursdirekt.eu/sv/) - Excelkurser och kurser i VBA-makron på svenska och engelska för företag [Go]
Climate Solutions EnergyWell™ - System för energiåtervinning (www.climatesolutions.se) [Go]
Private-banking.nu - Jämför och matchar private banking (www.private-banking.nu) [Go]
Teknisk Dokumentation - Utformar manualer och produktinformation (www.tekniskdokumentation.eu) [Go]
Webbutiksoptimering.se - Optimering av försäljning i webbshop och SEO (www.webbutiksoptimering.se) [Go]
Konkurrentanalys.eu - Analys av konkurrenter och konkurrens (www.konkurrentanalys.eu) [Go]
Datormagazin (www.datormagazin.se) [Go]
Mobil (www.mobil.se) [Go]
Mobila Affärer (www.mobilaaffarer.com) [Go]

Vi tillhandahåller även vissa utbildnings- och språktjänster i olika format

Franska Lektioner - Privatelektioner i franska (www.franskalektioner.se) [Go]
Engelska Lektioner - Privatlektioner i engelska (www.engelskalektioner.se) [Go]
Matematiklektioner - Privatlektioner i matematik (www.matematiklektioner.se) [Go]
Traduction: Suédois - Fransk-svenska översättningar (www.traductionsuedois.eu) [Go]
Traducción: sueco - Spansk-svenska översättningar (www.traduccionsueco.eu) [Go]
Translate: Swedish - Engelsk-svenska översättningar (www.translateswedish.eu) [Go]
Korrekturläsning Nu - Korrektur och språkgranskning (www.korrekturlasning.nu) [Go]

För mer information, eller för att diskutera ett projekt, kontakta gärna oss [Go]